Custom training NR
thứ sáu, 20/11/2020, 19h:30Pubg PC
TeamĐã kết thúc
Tổng giải thưởng: 200,000 đ
  • IconRank
    Top 1
    100,000 đ
Đăng ký
0
Được duyệt
0
Chỗ trống
18
Chi tiết giải đấu
fee
Phí tham gia
0 đ
fee
Thể thức
fee
Đội tham gia
0 đội
fee
Đơn vị tổ chức
GG Esports
Tài trợ bởi
Funmate League
Admin
user
Funmate League
Admin
Chat
Bình luận giải đấu